Cent anys després

bloQG 100

1918 – 2018

Josep Pla – El quadern gris
Edició de Narcís Garolera

al cap de 100 anys

 

Avui fa deu anys, el 8 de març del 2008, l’associació Xarxa de Mots va presentar a internet la versió íntegra de l’obra més cèlebre de Josep Pla, El quadern gris, en el 90è aniversari de la primera anotació de l’autor en el seu diari de joventut. El primer bloQG va ser distingit amb el premi Lletra, de la Universitat Oberta de Catalunya, dins els Premis Literaris de Girona 2008.

En el centenari del 8 de març de 1918, repetim l’experiència anterior i, amb l’autorització dels editors, els hereus i el curador d’aquesta edició, Dr. Narcís Garolera, reproduïm el text revisat i publicat el 2012 per les Edicions Destino.

Hem cregut d’interès oferir aquesta versió –la mateixa que els editors van posar a les llibreries el 2012– neta de males lectures del manuscrit original, de nyaps, correccions innecessàries, omissions i altres errors, molts dels quals ja detectats i denunciats pels especialistes i lectors. El treball del professor Garolera, minuciós, pacient, rigorós, deixa així l’obra com l’autor la va escriure. Vegeu aquí l’estudi preliminar en què ell mateix explica i justifica els principis que han guiat el seu treball.

Quan el 2008 preparàrem els textos que el lector pot trobar encara a internet, vam partir de la primera edició, digitalitzada i facilitada per l’Institut d’Estudis Catalans per incloure-la en el seu Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana. Però aquella versió digital contenia tots els errors (de lectura, tipogràfics, de correcció, etc.) de l’edició en paper apareguda el 1966; no hi constaven les esmenes de la segona, i la tercera, a més a més, s’havia basat en la primera i els errors es multiplicaven.

Per comprovar les correccions introduïdes en la segona edició, la Fundació Josep Pla proporcionà a la Xarxa de Mots un exemplar d’aquella segona edició. Amb la comparació entre l’una i l’altra i amb la lectura dels treballs de Lluís Bonada i Xavier Febrés (esmentats pel Dr. Garolera en la seva explicació sobre els criteris de l’edició), però també gràcies als comentaris dels lectors del nostre blog, vam poder oferir una text sensiblement diferent dels publicats fins llavors en forma de llibre, i en bona mesura comprovem ara que un bon nombre dels errors esmenats en l’edició actual ja van ser corregits en el nostre bloQG del 2008.

Com vam fer el 2008, aquesta nova versió de l’obra de Josep Pla anirà apareixent en les mateixes dates que consten en l’original del Quadern gris. Aquesta revisió, doncs, substitueix el primer bloQG, obert a internet el 8 de març del 2008 i tancat el 15 de novembre del 2009, però advertim el lector que els textos que vam presentar el 2008 continuen oberts a la lectura. També cadascun dels apunts de la versió actual remet, amb un enllaç al peu del text, als comentaris dels lectors de la primera edició del bloQG, que en molts casos afegeixen un valor propi a la lectura d’aquesta obra.

Finalment, com el 2008, l’associació Xarxa de Mots agraeix l’amable col·laboració rebuda de les persones i entitats següents:

 

Ramon Torrents i Jordi Palou

Xarxa de Mots

Barcelona, 8 de març 2018

Els comentaris estan tancats.