Arxiu per al 18 juny 2009

18 de juny de 1919

dijous 18 juny 2009

Com que un dia o l’altre havia de posar-m’hi, he començat aquests dies a estudiar les assignatures que em falten per a acabar. Són dues: el Dret Internacional Privat, càtedra de la qual és titular don Josep M. Trias de Bes, i la Pràctica Forense, de don Magí Fàbrega. El Dret Internacional m’agrada; és un reflex de la vida mateixa, de la inextricable confusió a què pot arribar la vida humana en casos determinats. No crec que hi hagi cap novel·la que pugui arribar a tenir una riquesa tan extraordinària. La Pràctica Forense és una llosa de plom que em fa venir febre només de pensar-hi.