RoviraV-gran———

1. Sala de premsa

 

2. Alguns textos d’Antoni Rovira i Virgili

 

3. Bibliografia sumària sobre Antoni Rovira i Virgili

Bladé Desumvila, Artur: Antoni Rovira i Virgili i el seu temps, Barcelona: Dalmau, 1984
Campillo, Maria (ed.): Allez! Allez! Escrits del pas de frontera, 1939, Barcelona: L’Avenç, 2010 (vegeu-ne la introducció, «Passar la ratlla. Una experiència a moltes veus», a http://ves.cat/hqOE)
Ferré Trill, Xavier: «Els darrers dies de la Catalunya republicana de Rovira i Virgili», Ítaca. Revista de Filologia, núm. 1, 2010 (http://ves.cat/hqGQ)
Ferré Trill, Xavier: «Temps de meditació». Epíleg a la 4a edició d’Els darrers dies de la Catalunya republicana,  Barcelona: Proa, 1999 (http://www.lletres.net/rovira/xferre.pdf)
Ferré Trill, Xavier: De la nació cultural a la nació política: la ideolo­gia nacional d’Antoni Rovira i Virgili, Barcelona/Catarroja: Afers, 2005
Ferré Trill, Xavier: Per l’autodeterminació: evolució ideològica i polí­tica d’Antoni Rovira i Virgili, Tarragona: Arola, 2004
Figueres, Josep M.: «Antoni Rovira i Virgili», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, vol. 22, 2011
Font Agulló, Jordi (dir.): Reflexionant l’exili. Aproximació a l’exili republicà: entre la història, l’art i el testimoniatge, Catarroja: Afers, 2010
Joseph i Mayol, Miquel: El bibliobús de la llibertat: la caiguda de Catalunya i l’èxode dels intel·lectuals catalans, a cura de Quim Torra i Jaume Ciurana, Barcelona: Símbol, 2008
Morales, Mercè: «Antoni Rovira i Virgili. Historiografia de l’exili (1939-1949)», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, vol. 24, 2013
Pla, Josep: «Rovira i Virgili» (1920) — «El senyor Rovira i Virgili» (Un retrat de passaport. 1925)
Roig i Rosich, Josep M.: Antoni Rovira i Virgili en la història de la Revista de Catalunya
Rovira i Virgili, Antoni: Cartes de l’exili: 1939-1949, a cura de Maria Capdevila, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002
Rovira i Virgili, Antoni: Sobre història de Catalunya. Escrits de l’exili (1939-1949), a cura de Mercè Morales i Jaume So­brequés, Valls: Cossetània, 2012 (vegeu-ne la introducció a www.lletres.net/rovira/shc.pdf)
Rovira i Virgili, Antoni: Teatre de la natura. Teatre de la ciutat, Barcelona: Proa, 2000 (vegeu-ne el pròleg de Joaquim Molas)
Sobrequés i Callicó, Jaume: Antoni Rovira i Virgili. Història i pensament polític, Barcelona: Curial, 2002

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana: l’escriptor
Enciclopèdia Catalana: article sobre l’escriptor i polític

.

BuenosAires-1

Coberta i solapa anterior de la primera edició d’Els darrers dies de la Catalunya republicana
(Buenos Aires, 1940)