Un altre exemplar
del «Quadern gris»


La censura franquista conserva un original diferent del «Quadern gris»

L'estudiosa Maria Josepa Gallofré troba a Alcalá de Henares un mecanoscrit de 500 folis, més curt que el definitiu


Ignasi Aragay
BARCELONA

La investigadora Maria Josepa Gallofré va donar a conèixer ahir l'existència als arxius de la censura franquista d'un mecanoscrit d''El quadern gris', de Josep Pla. Es tracta d'un text diferent del dietari primigeni del 1918-1919 i del text definitiu publicat el 1966.

L' Any Pla està donant molt de si, tant en el terreny de la divulgació –vegeu més informació a la pàgina següent– com en el de la recerca. Les novetats van arribant amb comptagotes. Familiars, amics, editors i investigadors van traient del calaix tot el material planià, que era molt perquè l'escriptor no llençava ni un bocí de paper.

Aquest original inèdit de l'obra mestra de Josep Pla va ser localitzat per Gallofré a principis dels anys 90, però fins ara no l'ha donat a conèixer públicament. Només un nombre reduït de planians en tenia constància. L'existència del document no havia transcendit fora d'aquest cercle. "Pensava que abans calia estudiar-lo detingudament", diu la professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, que considera que l'aparició els últims anys de diverses recerques al voltant de l'obra i, sobretot, la recent sortida del manuscrit originari conservat per Frank Kerl, nebot de l'escriptor, faciliten l'estudi a fons del document.

En aquests moments, l'estudiosa està contrastant el text enviat a censura amb el dietari, cosa que l'està portant a constatar que té a les mans una versió ja força reelaborada: "Està més a prop de l'edició definitiva que no del manuscrit de 1918-1919." Aquesta nova troballa contribueix a deixar un cop més al descobert la voluntat de Pla de fer passar El quadern gris com un llibre de joventut, una pretensió que ja ha estat desemmascarada per recerques d'estudiosos com Joaquim Molas i Lluís Bonada, entre d'altres.

Gallofré informa que l'obra que ha localitzat als arxius d'Alcalá de Henares, a Madrid, és un text mecanoscrit en paper ceva, cosa que li fa suposar que hi havia -i potser encara hi ha- altres còpies. Té una extensió de poc més de 500 folis i, en relació al definitiu El quadern gris publicat el 1966, el text acaba uns mesos abans, és a dir, és més curt. "Es van utilitzar diverses màquines d'escriure, segurament ho van fer persones diferents, per transcriure els fulls donats per Pla", explica Gallofré, que encara no ha finalitzat l'estudi. Les seves conclusions provisionals són que el descobriment d'aquesta peça "confirma la forma de treballar de Pla, és a dir, la contínua reescriptura de la seva obra, i en concret confirma que El quadern gris va tenir un procés d'elaboració realment molt llarg". La investigadora situa la peça localitzada als arxius de la censura com "un dels moments d'aquest procés en bona mesura encara desconegut".

L'original va ser presentat a la preceptiva censura el 1964. El va enviar Armand Carabén, que pensava publicar-lo a la seva editorial A.C. La censura li va donar el vistiplau, però al final Pla es va fer enrere del compromís pactat amb Carabén i va firmar un nou contracte amb l'editor de Destino, Josep Vergés.© 29/11/97 AVUI. Tots els seus drets reservats. Es prohibeix la seva duplicació sense la seva autorització.

A l'índex