Carta de Pla
a Isidor Macabich


Palafrugell, 11/4/48

Sr. Dr. Isidor Macabich

IbiçaMolt apreciat Sr. Canonge: Li dono les gràcies per tot el que feu per mi. Li estic molt agraït. Espero tornar aviat a Ibiça per acabar la feina. Llavors li diré, de paraula, el meu agraïment.

No faci gaire cas del que jo escric. Vostè, com a historiador, i gran, que és, està obligat a judicar les coses des de una certa precisió. La meva feina, més folgada, té una llibertat que forçosament ha d'esser més intuïtiva. La Guia, tindrà una certa correcció, però no podrà pas tenir cap profunditat; no ho voldrien pas els editors. La Guia ha d'esser útil, purament, als turistes que vagin a Ibiça. Les coses profundes sobre Ibiça les ha escrites vostè. No cal dir-li que per mi serà un honor que vostè vegi les probes i talli a discreció.

Els articles li seran pagats, perquè així quedàrem vostè i jo.

Considera que la descripció de la costa, continguda en el P. Cayetano, és bona, vull dir geogràficament fidel?

He llegit els seus quaderns històrics i em considero obligat a felicitar-lo efusivament. Què fa el Sr. Villangómez? Està bé? Quin xicot més interessant! La conferència que donà fou magnífica. He llegit una seva traducció de Keats. Excel·lent!

I vostè, està bé? Es conservi, perquè encara té molta feina.

Mani sempre al seu affm. amic,

agraït servidor

  Torna

A l'índex