Josep Pla


Alguns personatges presents en aquestes pàgines
    algunes imatges són actives —


       











Riba en aquestes pàgines

Mn. A. M. Alcover

Josep Carner

Salvador Dalí i Josep Pla

Josep M. de Sagarra

López Llausàs, Pla, Pujols

amb Josep Viladesau
1922


10, Downing street
Francesc Pujols



Josep M. de Porcioles

Eugeni Xammar



Camba en aquestes pàgines
Julio Camba




Carles Riba

Francesc de B. Moll

Joan Coromines
Joan Maragall
Joan Maragall

Joan Fuster
Josep Vergés en aquestes pàgines Referències a 'Destino'
amb Josep Vergés

Quim Borralleras, per Manuel Humbert
Manolo (Martínez) Hugué, per Ramon Casas
Manolo (Martínez) Hugué, per Ramon Casas
 



Membres de la Penya de l'Ateneu referèencies a la Penya

Fundació Josep Pla, Palafrugell
Dalt, d'esq. a dr.: Solé de Sojo, López Llausàs, Muntaner, Borralleras, Anglada..   Baix: Pla, Tayà, Barbey (Fundació Josep Pla, Palafrugell) 

Fundació Josep Pla, Palafrugell

Notes autobiogràfiques      





Més fotos







Tornar a l'índex

L'any Pla referències a Joan Fuster