Homenots
PREFACI

EN EL CURS DE LA MEVA ACTIVITAT DE PERIODISTA I D'ESCRIPTOR –preneu, si us plau, aquests adjectius cum grano salis– he elaborat una sèrie de retrats literaris –que és un gènere prou apreciat en aquest ofici– i que he anomenat, d'una manera genèrica, «Homenots».

Aquesta paraula, «homenots», no té cap sentit despectiu seriós, més aviat assenyala una certa voluminositat en el personatge qualificat d'aquesta manera. Tot el matís despectiu que pugui tenir, al meu entendre, fa referència a una determinada absència de bellesa física. Però ¿què hi farem si els homes i tantes i tantes dones som tan lleigs? En definitiva, la paraula «homenots» és una de tantes que utilitzem per a fer-nos entendre dient només la veritat a mitges. És un eufemisme.

Aquest és el primer volum d'«Homenots» d'aquesta Obra Completa. En conté quinze.

Hi ha, per començar, una primera sèrie de retrats de persones que considero, tenint en compte, almenys, la meva manera d'ésser, d'una gran, indiscutible categoria. Aquesta sèrie està formada per les figures del senyor Prat de la Riba, Pompeu Fabra, Joaquim Ruyra, el doctor Ramon Turró, l'arquitecte Gaudí i l'artista-pintor Isidre Nonell.

Després vénen els noucentistes, per una raó cronològica. Quan vaig arribar a Barcelona per estudiar a la Universitat l'any 1913, el noucentisme era una manera de veure les coses que tenia una gran preponderància social, literària i artística. Vaig conèixer molts noucentistes. Aquest llibre conté retrats dels noucentistes Eugeni d'Ors, Jaume Bofill i Mates (que firmava les seves poesies amb el pseudònim de Guerau de Liost), Carles Riba, Francesc d'A. Galí, Joan Crexells i Joan Estelrich.

Havent exercit tants anys la professió periodística, ningú no trobarà estrany, em penso, que dediqui algunes ratlles a persones relaciona(les amb la meva professió. I, així, he inclòs en aquest llibre notícies sobre Sadurní Xíménez, el senyor Miró i Folguera i el crític musical Joaquim Pena.

En volums posteriors d'aquesta Obra Completa sortiran , encara, tres volums més d'«Homenots» -si és possible.

J. P.
[ Homenots, primera sèrie. OC, 11 ]


 Antoni Gaudí. Un homenot (fragment)
 Pompeu Fabra. Un homenot (fragment)

  Torna

A l'índex