Fotocòpia d'un dels quaderns del manuscritTranscripció i notes


  Pàgina anterior  --    A l'índex


Imatge dels dos fulls acarats del bloc  (28 Kb)