"
  

Francesc Cambó    


Prefaci al «Francesc Cambó»

Aquest enorme llibre –i dic enorme per la quantitat de planes que conté– està dedicat al senyor Francesc Cambó. En realitat és una biografia essencialment política del senyor Cambó, o sigui, una història del catalanisme polític amb tots els matisos, situacions i detalls, intrigues, lluites i transaccions que aquestes paraules impliquen. Aquest llibre, en forma de tres volums, fou publicat per primera vegada entre els anys 1928 i 1930 (és a dir, molts anys enrera). Ara, a l'hora de convertir els tres volums en un de sol i publicar-lo en aquesta Obra Completa, hi he fet prou modificacions: primer de tot, l'he completat per donar l'òrbita completa de la política del senyor Cambó; després, en determinats moments, l'he alleugerit per aclarir-lo; finalment, quan estudis posteriors han produït suplements d'informació autèntica, l'he ampliat com és naturalíssim. Però el lector haurà de tenir sempre en compte que el llibre fou escrit bàsicament fa més de quaranta anys i, en conseqüència, l'ha de situar en la necessària perspectiva històrica.

Aquest llibre fou fet de la manera més directa possible; no de referències de segona o de tercera mà, sinó amb la positiva realitat de buscar la informació en les fonts mateixes dels protagonistes –de tots els camps– d'aquesta història que emplenà decennis de la vida d'aquest país. És per aquesta raó que el subtítol inicial del llibre fou aquest: «Materials per a una història d'aquests últims anys».

La publicació dels tres volums fou objecte de sorolloses polèmiques polítiques i periodístiques. La major part dels atacs foren obra de l'esperit de partit concebut com a simples formes de personalisme. Objectivament, però, cap afirmació ni cap fet del llibre no foren destruïts ni en conjunt ni en detall. Si això hagués succeït, jo seria el primer de constatar-ho, perquè sempre he tingut un cert sentit del ridícul.

La manera d'ésser d'aquest país és un ferment que ha actuat sempre, però sovint la seva activació ha resultat crepuscular i petitíssirna. Ara bé, en un moment determinat, aquest ferment fou convertit en una gran força política. Aquesta transformació no fou pas un fenomen de generació espontània de la naturalesa. Fou obra de l'esforç, de la voluntat i de la formació de persones de carn i ossos. Demostrar aquest fet és la principal finalitat d'aquest llibre.

I encara té una altra finalitat: convertir en una cosa certa i viva la memòria cívica, la memòria històrica, memòria a la qual el país no és gaire donat, com es podria demostrar abundantment.

J. P.

Mas Pla, juliol 1973


[ Francesc Cambó. OC, 25 ]


  Francesc Cambó al Quadern gris

  Torna

A l'índex