M u d a n ç a

La Xarxa de Mots us comunica que els dos blogs dedicats a Josep Pla, el bloQG del Quadern gris i el «Quadern de notes vistes», s'han traslladat al domini http://lletres.net

Els podreu continuar llegint a:
http://lletres.net/pla/QG   —  El quadern gris
http://lletres.net/pla/QNV —  Quadern de notes vistes

Les adreces de les pàgines només sofreixen el canvi en el domini:
de http://elquaderngris.cat i http://elquaderngris.qnv.cat passen a
http://lletres.net/pla/QG i
http://lletres.net/pla/QNV

Per exemple:
Enllaços del bloQG o blog del Quadern gris:
ABANS:
http://elquaderngris.cat/blog/?p=2891
ARA:
http://www.lletres.net/pla/QG/?p=2891

Enllaços del QNV o Quadern de notes vistes:
ABANS:
http://qnv.elquaderngris.cat/?p=788
ARA:
http://www.lletres.net/pla/QNV/?p=788